స్నాప్‌చాట్ స్టార్ అంటే ఏమిటి

స్నాప్‌చాట్ గోల్డ్ స్టార్ ఐకాన్ గురించి మరియు వినియోగదారులు మరియు వారి స్నేహితులకు దీని అర్థం గురించి చాలా అపార్థాలు ఉన్నాయి. 2015లో స్టార్ స్నాప్‌లను రీప్లే చేయడంతో సంబంధం ఉందని పదం తిరిగి వచ్చినప్పుడు, మీరు వారి స్నాప్‌లను ఎంత తరచుగా రీప్లే చేసారో ఇతర వ్యక్తులకు చెప్పడం గగుర్పాటు కలిగించే మార్గం అని చాలా మంది తప్పుగా భావించారు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మీరు స్నేహితుడి చిహ్నం పక్కన ఉన్న నక్షత్రాన్ని చూసినట్లయితే, ఆ స్నేహితుడు మీ స్నాప్‌ని మళ్లీ ప్లే చేశాడు.

స్నాప్‌చాట్ స్టార్ అంటే ఏమిటి

మరికొందరు అవయవదానంతో బయటకు వెళ్లి గోల్డ్ స్టార్ అంటే ఆ వ్యక్తి తమ స్నాప్‌లను రీప్లే చేశారని మాత్రమే కాకుండా, వారు ఆ స్నాప్‌లను చాలాసార్లు రీప్లే చేస్తారని, తద్వారా క్రీప్ ఫ్యాక్టర్‌ను పెంచుతుందని ఊహించారు. ఇప్పుడు ఎవరైనా వారి స్నాప్‌లపై నిమగ్నమై ఉన్నారో లేదో ప్రజలు చెప్పగలరు.

అయితే, ఈ రెండూ నిజం కాదు. మీరు మీ స్నేహితుల జాబితాలో వినియోగదారు పేరు పక్కన గోల్డ్ స్టార్‌ని చూసినట్లయితే, ఆ వినియోగదారు మీ స్నాప్‌లను ఎలా చూస్తారనే దాని గురించి ఇది మీకు ఏమీ చెప్పదు. గత 24 గంటల్లో ఆ వ్యక్తి యొక్క స్నాప్‌లను మరెవరో రీప్లే చేశారని దీని అర్థం. సాధారణంగా, మీ స్నేహితుల్లో ఒకరు ఇటీవల ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని స్నాప్ చేసారని మీకు చెప్పే స్నాప్‌చాట్ మార్గం.

బాగా, కనీసం ఎవరైనా ఇది ఆసక్తికరంగా భావించారు.

మీకు మీ స్వంత గోల్డ్ స్టార్ కావాలంటే, మీరు కొంతకాలం వేచి ఉంటారు. రీ-స్నాప్ చేయడానికి విలువైనదేదో స్నాప్ చేయండి మరియు మీ పేరు మరొకరి ఖాతాలో దాని పక్కన బంగారు నక్షత్రంతో కనిపిస్తుంది. కానీ మీకు కూడా తెలియకపోవచ్చు.